ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Προγράμματα Διατροφής > Συντήρηση Βάρους

Συντήρηση του βάρους

Απώλεια βάρους
  • Τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς και Συντήρηση του βάρους:

     
    Η συντήρηση του βάρους προϋποθέτει να μάθουμε να τρώμε σωστά, να αποκτήσουμε καινούργιες συνήθειες γύρω από το φαγητό και να προσαρμόσουμε τη θερμιδική μας πρόσληψη στις ανάγκες μας και στο βάρος που θέλουμε να διατηρήσουμε. Η επίτευξη του στόχου μας και η απόκτηση του ιδανικού μας βάρους δεν φτάνει για να είμαστε σίγουροι ότι τα κιλά δεν θα  επανέλθουν καθώς ο οργανισμός έχει «μνήμη» που προδιαθέτει την τάση του να επανέρχεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν καιρό. Επομένως, η μεταβολή των διατροφικών μας συνηθειών προς το καλύτερο και η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας κρίνεται σκόπιμη.

 

Υour Νutritionist Contact


Social Media

    

Your Nutritionist Contact

Ημερολόγιο Φρούτων και Λαχανικών

Μέτρηση σύστασης σώματος

Τεστ Δυσανεξίας τροφίμων